bånd

Views: 4

Jeg føler og mærker de bånd som er mellem mennesker og min opfattelse af disse bånd betyder ikke at andre ser og mærker dem, men holder jeg fast i hvad jeg opfatter så virker de sådan her.

Når 2 mennesker mødes er de sådan set allerede forbundne via andre… men når man etablerer et bånd direkte så tror jeg aldrig det forsvinder og nogen mennesker kan lære at blokkere for disse bånd og de kan sådan set også føles uvirksomme..
men kærlighed som jeg ser disse bånd være bygget op af betyder ikke at man overhovedet kan sammen…. men man har en forbundenhed og ja, når den ikke passer ind i vores sind, så kæmper vi imod den… men kun ved at erkende den er der kan man ændre opfattelsen af et andet menneske… nogen er jo i direkte krig med hinanden eller tager dyb afstand og de løser aldrig deres problemer fordi båndene sætter gang i følelserne… Men finder man et menneske som giver den følelse af forbundenhed mellem dette bånd og sindet der arbejder samme, så giver det nogengange bare mening….  hvis begge løser  mentale udfordringer kan man i teorien finde sammen selvom  man ellers har været i krig med… hinanden…dialog kan være vejen frem..

Vi har disse bånd med vores børn og vores familie og der giver de mening… men selv der kan der opstå mentale krige og uenigheder… men vi har dem ofte med venner og bekendte…. og kærester og ægtefæller…

Hvis man lukker ned så er det sværere at etablere dybe bånd med andre og der er også nogen mennesker som har enormt nemt ved at lave disse bånd..

 

Skriv et svar