Bevidsthed af Reaktioner i situationer.

Views: 59

Der er fire måder at gå ind i situationer som er modstand, accept, glæde og Entusiasme.

Eksempler på Modstand: Angst, stress, fobier, vrede, frygt, frustration, utilfredshed, brok og bekymring.

De fleste kan ikke mærke forskel på modstand og følelser, så modstand bliver bare kaldt følelser og ofte negative følelser. Du føler noget hele tiden og du kan ændre en følelse når du ønsker det, hvis din bevidsthed er høj nok.
Sindet som er en kombination af et energifelt som sidder i kroppen og tanker, er i denne tid gjort til at være eneste måde at Være. Hvor tanker styrer ens indre og ydre verden og man hele tiden stresser. Hvis man ikke identificerer sig med sindet finder man ud af at der findes en anden form for intelligens som også kan tænke, men forskellen er at det er en højere form for bevidsthed, men det kræver at man kan se at man tænker/føler/reagerer og når det sker aktiverer man den højere form for bevidsthed.

Egoet beskrevet herefter er det falske dig, som er et ubehageligt energifelt som også påvirker (manipulerer) andre menneskers egoer. Når egoet, en reaktion af en situation først er udløst (opslugt) er det svært at kommunikere med personen, typisk kan man godt se at personen har det skidt og egentligt ser fraværende ud. Banalt kan man kalde det for en ikke færdigfølt følelse som sidder fast i kroppen og når man accepterer den som det den er (ikke dig) og ikke kæmper imod den og giver den plads, så opløses den (bliver følt færdig) og situationen er nu fri af smerte. Følelser skal føles og opløses så der er plads til nye frisk følelser. De følelser som sidder fast er situationer som er misforstået eller som ikke gav mening i det nu. Mening findes i væren og Forståelse er udtænkt af rå tanker (som kan være en illusion) findes kun i sindet.

Modstand
Overordnet hvis egoet er i modstand/reagerer hver gang den er i en situation så ender den med at lamme følelser med et modstandsenergifelt/mønster (det bliver ofte tolket som noget negativt og ubehageligt) og kroppen tiltrækker mange flere situationer som løfter energi niveau til mindst Accept.
Egoet kæmper imod livet og egoet vil gerne styre alting og egoet er aldrig helt tilfreds og egoet tager ofte afstand fra andre mennesker.
Bevidsthedsniveau vil være meget lavt.

Accept
Når du kan acceptere at egoet reagerer i situationer så minimerer du at skabe mønstre, som skaber autoreaktioner og de energifelter/mønstre som muligvis var før bliver opløst.
Livet begynder at vise sig sig i glimt og tilfredsheden indtræder.
Bevidsthedsniveau vil være højere og indre ro begynder at give mening.

Glæde
Hvis du er åben for at du føler/reagerer og har et falsk dig (egoet) og du løfter situationer til at være noget nyt og spændende vil gøre at mønstre ikke sidder nemt fast i dig.
Livet er nemmere og sjovere og taknemmelighed giver mening.
Bevidsthedeniveau vil være endnu højere, det er nemt at finde ro.

Entusiasme
Hvis du hver eneste gang du er i en situation forbinder med dit indre, så vil livet være fantastisk og en mega inspiration for dig og det vil manifestere sig i den ydre verden.
Man lever og taknemmelighed giver mening og føler sig fri.
Bevidsthedsniveau er i top og man er i ro, det meste af tiden.

Bevidsthed

Smitter på en konstruktiv måde og løfter ens energiniveau. Man tiltrækker det bedste af andre mennesker også. Bevished betyder egentligt bare at man observerer ens indre verden 🙂

Skriv et svar