Migræne

Views: 31

Inna Segal skriver sådan her i hendes bog “kroppens hemmelighed”

Migræne
Kontrol, pres, alvor, perfektionisme. Tager for meget på dig. Har et stort behov for kærlighed og anerkendelse. Ignorerer dine egne behov. Lader andre mennesker gå forud for dig selv. Ekstrem skyld og angst. I konflikt med dig selv og andre mennesker. Straffer dig selv. Er vred på og misfornøjet med andre. Siger: Du giver mig hovedpine.

Du er ikke din migræne og du er heller ikke den modstand som gør at du ikke tillader dig selv at have Migræne. Observer både dine følelser og tanker om at du ikke må have migræne. Lad dem være (ikke kæmpe imod) og træk vejret dybt. 

Bemærk at jo mere du kæmper imod din tilstand jo hårdere bliver den ved din krop.


Det er ikke unormalt at man får det skidt når man ikke kan passe sit arbejde, men det er lige som migrænen endnu et negativt energifelt som dræner kroppen endnu mere.

Du kan så kigge på hvad andre mennesker gør ved dig (følelser) siden den bliver udløst, men du kan også ændre formulering til hvad du tillader andre mennesker gør ved dig. så kan du løse det.. Det kan være måder at arbejde på eller menneskers opførelse som du måske har svært ved at acceptere og det gør at du føler dig som et offer og ikke kan sige fra og til. Du kan ikke ændre på andre mennesker som udgangspunkt, men du kan ændre din energi så de måske ændrer adfærd.

Kun tanker tror at man styre hele verden, men vil du gerne påvirke verden så inspirer dem med entusiasme , det virker rent faktisk. De følelser/tanker som kommer op som gør at din krop udløser migræne, må du acceptere som de er og bemærk at det ikke har noget med dig at gøre og husk at trække vejret fordi de kan føles meget ubehagelige, men bemærk om du kæmper imod at du har disse følelser. Når du tillader dig selv at have alle former for følelser og tanker, så er det svært for dem at styre dig.

Når man tager “Ansvar” som ikke giver mening så sætter det sig i Skuldre og nakke som spændinger. Tillader du dig selv at have meninger og må du have behov og kan du udtrykke dem ? igen hvis du føler ubehag så accepter at du reagerer og tillad både følelser og tanker at de er der, vær bevidst om at de er der og giv dem plads.

Man kan f.eks. komme ud for at en/et kollega/chef/kæreste/barn/ven af  følelser og tanker bliver til en “idiot” alene fordi de ikke kan se din verden og alene det at du har disse tanker/føleser kan gøre at dine tanker og følelser straffer dig med at det er ubehageligt, jo mere du tror på disse tanker/følelser gør at du en dag kan i frustation kan føre dem ud i verden og du rent faktisk siger at de er IDIOT.  Når du opløser disse tanker/følelser gør at du kan se at det bare er et menneske som dig selv og du meget nemmere kan tilgive dem.

Hvis man nu gerne vil udnytte sit sind, så kan man stille sig dette spørgsmål: “Hvordan ville det føles hvis jeg ikke har Migræne mere?”.

Sindet (følelser/tanker) elsker spørgsmål og vil forsøge at gøre dit spørgsmål til virkelighed, det er lidt som at foder en hund frisk kød. Prøv det 🙂

Hvis du skulle have Migræne, så er det en god idÁ© at slippe sine tanker og få en kropsbevisthed. Det bedste middel til dette er at trække vejret. Prøv det og se om det ikke letter på migrænen.


Skriv et svar