De ni indsigter og 10 og 11

Views: 41

1 Det kritiske punkt

En ny spirituel opvågnen er ved at finde sted i den menneskelige kultur. Denne opvågnen fremkaldes af, at vi er tilstrækkelig mange, der oplever vores liv som en åndelig udfoldelse, en rejse, hvor vi føres fremad, ved hjælp af nogle mystiske sammentræf. Vores samlede masse her nu nået det kritiske punkt.

2 Det forlængede nu

Denne opvågnen repræsenterer skabelsen af et nyt, mere fuldstændigt livssyn, som erstatter en femhundredårig optagethed af verdslig overlevelse og tryghed. Den teknologiske beskæftigelse har været et vigtigt skridt, men vores vågenhed over for tilværelsens sammentræf åbner os mod det egentlige formål med den menneskelige eksistens her på jorden og mod universets virkelige natur.

3 Et spørgsmål om energi

Vi oplever nu, at vi ikke lever i et materielt univers, men et univers bestående af dynamisk energi. Alt eksisterende udgør et felt af hellig energi, som vi kan sanse og fornemme intuitivt. Endvidere kan vi sprede vores energi ud ved at fokusere opmærksomheden i den ønskede retning (energien følger opmærksomheden) og derved påvirke andre energisystemer og fremskynde sammentræffene i vores tilværelse.

4 Kampen om energien

Alt for ofte afskærer vi os fra den større kilde til denne energi og føler os derfor svage og usikre. For at få energi er vi tilbøjelige til at manipulere med andre eller tvinge dem til at give os opmærksomhed og dermed energi. Når det lykkes os at dominere andre på denne måde, føler vi os stærkere, mens de bliver svagere og ofte forsøger at bekæmpe os. Kampen om den knappe menneskelige energi er årsagen til alle konflikter mellem mennesker.

5 Mystikkens budskab

Utrygheden og volden ophører, når vi oplever en forbindelse til den guddommelige energi i vores indre, en forbindelse, der er blevet beskrevet af mystikere i alle traditioner. En fornemmelse af lethed – opdrift, livsmod – og en vedvarende følelse af kærlighed er tegn på denne forbindelse. Er disse tegn til stede, er forbindelsen ægte. Er de ikke det, er den blot indbildt.

6 Afklaring af fortiden

Jo mere vi holder fast i denne forbindelse, desto tydeligere oplever vi de tidspunkter, hvor vi mister den, hvilket normalt sker, når vi er under pres. I disse situationer vil vi kunne få øjnene op for vores egen særlige måde at stjæle energi fra andre på. Når vi er blevet klar over vores egen måde at manipulere på, bliver forbindelsen mere konstant; derefter kan vi finde frem til vores personlige udviklinsvej i livet og vores spirituelle mission, den personlige måde, hvorpå vi bidrager til verden.

7 At følge strømmen

Kendskabet til vores personlige mission øger strømmen af mystiske sammenfald, mens vi ledes mod vores bestemmelse. Først har vi et spørgsmål, derefter vil drømme, dagdrømme og intuition føre os mod svarene, der ofter gennem synkronicitet vil blive tilvejebragt ved hjælp af et andet menneskes visdom.

8 Den mellemmenneskelige etik

Vi kan øge hyppigheden af vejledende sammenfald ved at støtte hvert eneste menneske, som kommer ind i vores liv. Vi skal også passe på ikke at miste den indre forbindelse, når vi bliver forelskede. Styrkelsen af andre er især effektiv i grupper, hvor hvert enkelt medlem kan mærke alle de andres energi. For børn har det stor betydning for deres tryghed og vækst. Ved at se skønheden i hvert eneste ansigt løfter vi andre op til deres mest vise selv og øger vore egne muligheder for at opfange det synkronistiske budskab.

9 Den frembrydende kultur

Efterhånden som vi mennesker udvikler os hen imod den højeste opfyldelse af vores spirituelle mission, vil de teknoligiske midler til livets opholdelse blive fuldt automatiserede, og vi vil i stedet kunne koncentrere os om den synkronistiske vækstproces. Denne vækst vil føre os ind i højere og højere energitilstande og til sidst forvandle kroppen til åndelig form, hvorved den vil forene denne dimension af eksistensen med dimensionen hinsides døden og dermed afslutte den eksisterende cyklus fra fødsel til død.

10 At fastholde visionen

Den 10. indsigt er realiseringen af at mennesket op igennem historien ubevidst har kæmpet for at gennemføre denne udlevede spiritualitet på jorden. Hver eneste af os kommer her på en opgave, som vi har påtaget os. Når vi bliver bevidst om dette, begynder vi at huske en fuldstændig fødselsvision. Denne fødselsvision beskriver, hvad vi ønsker at opnå med vores liv. Vi husker også en fælles verdens vision om, hvordan vi alle vil arbejde sammen for at skabe en ny spirituel kultur. Vi bliver bevidst om, at vores udfordring består i at fastholde denne vision med hensigt og bøn.

11 Forøger energien af vores bøn

Den 11. indsigt er den rette måde hvorpå vi kan fasthold visionen. Igennem århundreder har religiøse skrifter, digte og filosofier beskrevet at vi skulle finde en skjult kraft, der på mystisk vis vil hjælpe os til at påvirke den fremtidige udvikling. Den er beskrevet som troens kraft, positiv tænkning, bønnens kraft. Vi er nu så bevidst om denne kraft at dens eksistens kommer til alles kendskab.

Skriv et svar