Dårlig energi

Det er længe siden jeg har lavet et indlæg, men det betyder skam ikke jeg er gået i stå….. Ugens indsigt.

Det er en skidt i idé at samle andres negative energi op og dem som er nærmest kan være vanskelige at håndtere…

Når vi optager andres negative energi op… er det samme som at man lader sig dræne (de fleste kan godt sætte de ord på).

Når du selv har været i en situation hvor du selv skaber negativ energi, så kender du også historien hvorfor det skete… men hvis du optager andres
dårlige energi, så kender du ikke nødvendigvis årsagen til hvorfor den opstod og kroppen kan reagere ved at man bliver træt og sover.. hvis du har en tilsvarende problematik i kroppen (mønster) så vil du bare fodre det også.

Når du optager andres energi så er det fordi du ikke kan acceptere at de har det dårligt og du åbner for sluserne ved at kæmpe imod energien… (det du kæmper mod, forbliver) så du fodrer din egen negative energi…

Det er bedst at observere når man selv går i modstand ved ikke kæmpe imod og ikke lade det overtage dit system, men accepter det er der… så opløses det negative..

Kan du acceptere at du har det dårlig/syg ?… i så faldt så accepterer du det også kan ske, så er det langt nemmere at blive ladet op igen.

Du hjælper aldrig andre ved at have det dårligt. det er bare en negativ spiral…

“Det er ikke dit ansvar at påtage dig andres smerte, men gøre din egen op og giv andre plads til at løse deres egne udfordringer”

Accept

Accept af verden :
I følge Eckhart Tolle er der 4 tilstande som er situations bestemt… det betyder at der er nogle ting i livet du godt kan finde ud af og nogle andre du har modstand imod..

De 4 tilstande/reaktioner af situationer.
1. Modstand
2. Accept
3. Glæde
4. Entusiasme.

men hvad betyder det…

Han beskriver det ved at hvis du f.eks. falder i et mudderhul og så hvis du er i modstand… så bliver du siddende. så længe du kæmper imod ….. når du så accepterer at du er der, så kan du finde en løsning på at komme ud af mudderet..

Jeg bruger denne ved at spørge hvordan man har det med Krig og de fleste siger at de har det skidt med krig… også selvom de ikke er i krig.

Når din reaktion af krig er i modstand så har du det skidt i kroppen… ved at acceptere din reaktion (rar følelse) af krig kan du evt. være med til at finde veje til fred… når du så synes det er spændende at finde veje til fred, så er din reaktion i glæde og når du så er i fuldstændigt ro kan se mange muligheder med at finde fred så er du i Entusiasme (som betyder du er forbundet med det guddommelige i dig selv) og alt et her betyder ikke at du synes om krig.. rent logisk.. så det der bliver snakket om er din fysiske reaktion af f.eks. Krig. jeg Accepterer at der er krig i verden… og håber på fred… det er svært at håbe i modstand.

Når du har modstand i kroppen så tiltrækker du det du ikke kan finde ud af og kroppen ønsker at du finder veje.. til at kunne livet.. når du er i accept eller højere så bidrager du med mindre smerte i verden 🙂

Jeg bruger også denne her..
En mor eller far vil gerne vise et barn hvordan man kan lære at male.. og de tager på den lokale kunstskole..
barnet ved ikke hvad det handler om og er måske i modstand… men siden barnet er lidt autoritært så følger de med og sidder nu på en stol i kunstskolen og har fået lidt farver og går i gang (i Accept), når barnet synes det bliver lidt mere sjovt så er det i (glæde) og når barnet virkeligt går op i det, så kommer i entuasiame og kan virkelig lave skønne ting…

Skænderier er 2 mennesker i modstand, men hvis en er bare lidt bevist, så kan man bede om at få trukket vejret (helst begge 2) og blive lidt fornuftig igen…

Hvis du føler dig dig som offer, ked, ulykkelig, begrænset eller lign. så kan du være i modstand…

Læs 10. kapitel i “En ny jord” af Eckhart tolle..

Det er så min erfaring at Modstand (mønstre) også kan have meget forskellig styrke…

Så kig på hvordan du har det med f.eks. når du støvsuger, er i haven, når du er på arbejde, når du er med kæresten, når du er syg, snakker politik eller din omgang med dine børn… og den bevisthed kan gøre dig fri..

De ni indsigter og 10 og 11

1 Det kritiske punkt

En ny spirituel opvågnen er ved at finde sted i den menneskelige kultur. Denne opvågnen fremkaldes af, at vi er tilstrækkelig mange, der oplever vores liv som en åndelig udfoldelse, en rejse, hvor vi føres fremad, ved hjælp af nogle mystiske sammentræf. Vores samlede masse her nu nået det kritiske punkt.

2 Det forlængede nu

Denne opvågnen repræsenterer skabelsen af et nyt, mere fuldstændigt livssyn, som erstatter en femhundredårig optagethed af verdslig overlevelse og tryghed. Den teknologiske beskæftigelse har været et vigtigt skridt, men vores vågenhed over for tilværelsens sammentræf åbner os mod det egentlige formål med den menneskelige eksistens her på jorden og mod universets virkelige natur.

3 Et spørgsmål om energi

Vi oplever nu, at vi ikke lever i et materielt univers, men et univers bestående af dynamisk energi. Alt eksisterende udgør et felt af hellig energi, som vi kan sanse og fornemme intuitivt. Endvidere kan vi sprede vores energi ud ved at fokusere opmærksomheden i den ønskede retning (energien følger opmærksomheden) og derved påvirke andre energisystemer og fremskynde sammentræffene i vores tilværelse.

4 Kampen om energien

Alt for ofte afskærer vi os fra den større kilde til denne energi og føler os derfor svage og usikre. For at få energi er vi tilbøjelige til at manipulere med andre eller tvinge dem til at give os opmærksomhed og dermed energi. Når det lykkes os at dominere andre på denne måde, føler vi os stærkere, mens de bliver svagere og ofte forsøger at bekæmpe os. Kampen om den knappe menneskelige energi er årsagen til alle konflikter mellem mennesker.

5 Mystikkens budskab

Utrygheden og volden ophører, når vi oplever en forbindelse til den guddommelige energi i vores indre, en forbindelse, der er blevet beskrevet af mystikere i alle traditioner. En fornemmelse af lethed – opdrift, livsmod – og en vedvarende følelse af kærlighed er tegn på denne forbindelse. Er disse tegn til stede, er forbindelsen ægte. Er de ikke det, er den blot indbildt.

6 Afklaring af fortiden

Jo mere vi holder fast i denne forbindelse, desto tydeligere oplever vi de tidspunkter, hvor vi mister den, hvilket normalt sker, når vi er under pres. I disse situationer vil vi kunne få øjnene op for vores egen særlige måde at stjæle energi fra andre på. Når vi er blevet klar over vores egen måde at manipulere på, bliver forbindelsen mere konstant; derefter kan vi finde frem til vores personlige udviklinsvej i livet og vores spirituelle mission, den personlige måde, hvorpå vi bidrager til verden.

7 At følge strømmen

Kendskabet til vores personlige mission øger strømmen af mystiske sammenfald, mens vi ledes mod vores bestemmelse. Først har vi et spørgsmål, derefter vil drømme, dagdrømme og intuition føre os mod svarene, der ofter gennem synkronicitet vil blive tilvejebragt ved hjælp af et andet menneskes visdom.

8 Den mellemmenneskelige etik

Vi kan øge hyppigheden af vejledende sammenfald ved at støtte hvert eneste menneske, som kommer ind i vores liv. Vi skal også passe på ikke at miste den indre forbindelse, når vi bliver forelskede. Styrkelsen af andre er især effektiv i grupper, hvor hvert enkelt medlem kan mærke alle de andres energi. For børn har det stor betydning for deres tryghed og vækst. Ved at se skønheden i hvert eneste ansigt løfter vi andre op til deres mest vise selv og øger vore egne muligheder for at opfange det synkronistiske budskab.

9 Den frembrydende kultur

Efterhånden som vi mennesker udvikler os hen imod den højeste opfyldelse af vores spirituelle mission, vil de teknoligiske midler til livets opholdelse blive fuldt automatiserede, og vi vil i stedet kunne koncentrere os om den synkronistiske vækstproces. Denne vækst vil føre os ind i højere og højere energitilstande og til sidst forvandle kroppen til åndelig form, hvorved den vil forene denne dimension af eksistensen med dimensionen hinsides døden og dermed afslutte den eksisterende cyklus fra fødsel til død.

10 At fastholde visionen

Den 10. indsigt er realiseringen af at mennesket op igennem historien ubevidst har kæmpet for at gennemføre denne udlevede spiritualitet på jorden. Hver eneste af os kommer her på en opgave, som vi har påtaget os. Når vi bliver bevidst om dette, begynder vi at huske en fuldstændig fødselsvision. Denne fødselsvision beskriver, hvad vi ønsker at opnå med vores liv. Vi husker også en fælles verdens vision om, hvordan vi alle vil arbejde sammen for at skabe en ny spirituel kultur. Vi bliver bevidst om, at vores udfordring består i at fastholde denne vision med hensigt og bøn.

11 Forøger energien af vores bøn

Den 11. indsigt er den rette måde hvorpå vi kan fasthold visionen. Igennem århundreder har religiøse skrifter, digte og filosofier beskrevet at vi skulle finde en skjult kraft, der på mystisk vis vil hjælpe os til at påvirke den fremtidige udvikling. Den er beskrevet som troens kraft, positiv tænkning, bønnens kraft. Vi er nu så bevidst om denne kraft at dens eksistens kommer til alles kendskab.

Gode links 2016

Har du ondt i knæene? Så er du nødt til at prøve denne strækøvelse. Du skal blot bruge et håndklæde!

Kurer rygsmerter på 5 minutter med den japanske metode. Du skal blot bruge et håndklæde!

Kan du ikke sove om natten? Denne simple metode får dig til at falde i søvn på et par minutter!

If You Are Suffering From a Stiff Neck THIS 90 Second Trick Will Bring You Instant Relief

This Simple Exercise Removes Back And Belly Fat In No Time!

Virtuel Placebo Pille

Jeg så et par tv-udsendelser om alternative helbredelses former og Placebo… og det som ramte var at selvom forsøgspersoner godt vidste at de fik placebo, så virkede det alligevel… Så ud fra det jeg ved om at kroppen reagerer på ord og hukommelse… Så besluttede jeg at lave en Virtuel placebopille…

Hvis du forstiller dig at gå på en strand og bemærker bølgerne og vinden… så reagerer kroppen som om du var der….  hvis du så tænker på et skænderi med en fra fortiden, så kan du bemærke at kroppen så reagerer igen, men på en anden måde… men bemærk hvor hurtigt at kroppen kan skifte tilstand alt efter hvad du tænker…

Så ud fra det så laver vi en pille efter dit behag, prøv at definer det som du gerne vil have løst

F.eks. ondt i ryggen eller migræne… måske vil du slanke dig 🙂

Så forestiller du dig at du går til din læge og han/hun undersøger dig og han/hun giver dig et ark piller og fortæller med begejstring dig at de har den vildeste effekt som aldrig er set før og at du tager hjem… Så pillen findes ikke og der er ingen lovet effekt…

Din pille er to farvet og let gennemsigtig… Den er grøn og gul og der står indpræget 250 mg på den…

Pillen indeholder 250 mg Placebo og 150 mg Fantasi…. prisen er 2500,- så vi snakker om en stærk og dyr fætter..af en pille

Du skal kun have 1 pille og resten er førstehjælps-piller hvis symptomer af uvisse årsager skulle vende tilbage…

Du forestiller dig at du tager en pille ud af arket og holder den i hånden, du sluger den og bemærker den varme som giver når den går ned i halsen og du skyller efter med rigtig vand, som om du havde taget en pille…  og du lader pillen gøre sit arbejde…

Lad fantasien arbejde for dig… og udvid rutinen så den bliver stærkere for dig…

Fællesskabet

Hvis du har læst min blog, så vil du se mange af de ting jeg har måtte slås med… og som jeg ikke forstod…
Ofte kan man gå rundt med en fornemmelse at man ikke helt forstår hvad der foregår i ens verden… sådan har det nok været det meste af mit liv….
Egoets natur er separation og i min verden søger mennesker som udgangspunkt det modsatte… fællesskab……
Børn lærer at skulle indordne sig i fællesskabet og set i bakspejlet … ofte bygget på fællesskabet største frygte…. f.eks. at blive udelukket…. af fællesskabet…. først laves der udskrevet regler, så regler, så love…….. ofte bygget på frygt….
Men er man lidt anderledes så bliver man bevist eller ubevist udelukket af fællesskabet…  familien er det første sted man bliver disciplineret til ikke at være sig selv…
Når man så ikke forstår følelsen af fællesskab bliver man til en pleaser… typen som kæmper for at blive accepteret…. ofret….  men altid med indre uro i kroppen og kan aldrig slappe helt af frygt for at blive udstødt/straffet… af mennesker som skulle acceptere en… eller man helt vælger fællesskabet fra fordi man ikke forstår det…… måske via afhængigheder til sex, alkohol, stoffer, penge, mad…..

Vi søger fællesskab familien, venskaber, kærester, på arbejdet og klubber og foreninger… men forstår vi ikke følelsen af fællesskab så vil du ubevist søge det modsatte …separation… og det er dig som skal finde din fællesskabfølelse og så længe du søger den i andre vil det være forgæves…   når du har den vil du tiltrække eller inspirerer andre til at opnå det samme…

13 Signs Of A Toxic Parent That Many People Don’t Realize

status 2016

Hvor langt er jeg nået…
Jeg har lært at forholde mig til mine egne udfordringer og endda løse mange af dem ….også det Som Echart Tolle kalder Smertekrop….
jeg har lært at acceptere andre som de er og at de gerne må have meninger om mig uden det nødvendigvis rammer mig…  Jeg har lært at være nærværende og rumme og lært at sige min mening som jeg har erfareret kan være meget anderledes end mine omgivelser… men jeg kan rumme at jeg ikke skal være som andre….
Kærlighed som de fleste de definerer det altså forhold til en anden person giver ikke rigtig mening for mig, da jeg gerne vil kunne føle kærlighed der hvor det giver mening for mig…
ang. forhold… så søger de fleste den kropssmerte de selv indeholder og de bliver forelsket i det de kan genkende af sig for at forstærke det de er….. sådan fungerer det ikke for mig… jeg accepterer at andre og jeg har smertekrop og vi kan være opflasket med at man skal eje andre mennesker også selvom det kun er tanker og illusion.. Jeg accepterer også at de vil forsøge at ændre på det jeg er… men jeg gør det kun når det giver mening for mig…

Jeg er kun det jeg er og jeg vil aldrig passe ind andres forventninger, men jeg er så meget andet…….

De fleste dage er gode for mig og de mennesker som holder fast i deres fortid bliver blidere ved dem selv…  <3

Jeg er ikke bedre end andre mennesker jeg er kun en bedre version af mig selv……….

Om vrede, had og sorg

Underlig overskrift… ja… og det var svært at gennemskue det..

Hvorfor bliver man hadfuld, bange og bygger mønstre op…

Et barn gør noget som en voksen ikke synes om og den voksne forklarer hvorfor det er ikke er gavnligt og barnet føler sig elsket på trods af fejlen…

eller et barn gør noget en voksen ikke synes om og den voksne skælder barnet ud og barnet bliver ulykkelig…. og vred fordi barnet ikke forstår hvorfor den voksne skælder ud…. og vreden er heller ikke velkommen så barnet får endnu en tur af den voksne…. og det bliver for meget for barnet….   (det logiske er det ikke er gavnligt for barnet), men hver gang barnet nu møder noget der ligner så kommer en vrede op og barnet går nu efter andre som gør det samme… (en ny voksen med et ikke gavnlig mønster)

endnu værre version…
et barn ved godt at de gør noget forkert, og den voksne overdriver irettesættelsen i stedet for at finde en løsning med barnet… Barnet vil hade det indtil det en dag blusser op…

Had til de personer som burde holde af en eller elske en, men som gør en bjørnetjeneste ved at overføre problemer til et barn som man ikke selv har løst… men vi må jo ikke hade eller være vrede så det noget som ikke ses, men det mærkes i kroppen….. og det slet ikke noget man har lyst til at snakke om… det er jo forkert..

Når vi kan se hadet og vreden som i virkeligheden handler om at finde et dybere behov som er blevet skjult i en…

hov sorgen….. sorgen er når man stabler vrede og had op i kroppen… ting man ikke kan løse som gør at man kan blive det man er dybt inde.

En dyb undertrykt vrede til de mænd og kvinder og hver gang de møder nogen som elsker eller holder af dem har de lært at det er normalt at mennesker som elsker finder det normalt at projektere problemer over på andre…. så man lever i en evig frygt for at søge det man gerne vil…. at føle sig elsket for den man er… og ikke formet af frygt og vede og had.

Vi tiltrækker det vi er… både modstand og rigtige følelser… vi tiltrækker mennesker som har de mønstre som gør at vi hader…. når du opløser mønsteret i dig så kan du være sammen med de samme mennesker uden at udløse deres mønstre… det vil sige at de lige som dig ændrer adfærd og i kan slappe af med hinanden og der er plads til at finde “elsker” og kærlighed frem til hinanden.

 

Modstand….

Hvis du har læst min blog om indre fred så minder denne om den..

Indre fred kan man altid finde trods modstande, men det er bare lidt svært, men ikke umuligt….

Modstande føles men i min verden er det ikke dine følelser, de er sjældent rare… en form for illusion eller parasit og det snyder.. tanker skabt fra en modstand bliver herefter kaldt for ego tanker…  men hvordan kan man se forskel ?
Hvis du er i en situation hvor du er oprørt i kroppen eller du ikke har det godt med dig selv, så er det typisk modstande som er på spil… det kan være mennesker, situationer, lugte, film som tricker en modstand…   det kan også være noget som bare fylder meget i dit liv og som du brokker dig over som du ikke kan håndtere… det kan være noget du har lært tidligt i livet og det plager dig….
Sindet er ligeglad om du er i en situation eller du udtænker den, så du skal være opmærksom på din krop og hvis det ikke er rart, så er det ikke dig…
Du trækker vejret meget dybt og lader energien nå mellemkødet… ja jeg ved godt at man ikke kan trække vejret til længere end lungerne men bemærk at maven ligger længere nede end lungerne, så du kan godt trække vejret så langt….. Mennesker som gisper efter vejret har ikke forbindelse med sig selv og mellemkødet ligger dit rodchakra som giver dig tryghed og det er den forbindelse du kan bruge til at få ro… og som gør at din modstand bliver opløst…..  det også nemmere at meditere og finde svar på de ting man slås med…
Hvis modstanden er hård ved dig så kan du skabe en afstand ved at frasige at det er dig.
f.eks.
“Denne modstand er ikke mig”
“modstanden har været der for længe”
“modstanden må gerne opløses”
så trækker du vejret igen på sammen måde og bemærker at kroppen får ro og dine tanker bliver mildere ved dig og du nu har opløst  denne modstand….
Nu er det faktisk rart at være dig….

så gør alt uden modstand og hvis du støder på en så opløs den fordi den er ikke dig og er noget der er tillært bl.a. via opdragelse eller skoling.

Nogle modstande er ret små og ego tanker vil retfærdiggøre at det ikke er vigtigt at de bliver opløst… og nogle er ret svære at “se” og jo flere modstande du opløser jo flere vil få opmærksomhed til du har løst dem alle..

Du vil bemærke at irritation, tvivl, vrede, frygt, bekymring og negative tanker vil blive mindre og du vil tage bedre beslutninger som er gode for dig og dine omgivelser.. og du vil være mere autentisk over for dine omgivelser. Det bliver svært ikke at mærke kærlighed, lykke og livet giver en anden mening end før… og mennesker og relationer giver en anden mening for dig..

Modstande vil også tiltrække det du ikke kan håndtere og provokere dig til du får dem opløst… og modstand er automatiske mønstre som ikke gavner dig.

Hvis du har en idé om at nogen kan styre dig så er det dine ego tanker og en modstand der er på spil… et mønster.. men igen er det en illusion…

I stedet for at blive ked at opdage Modstande, så se dem som gaver til at lære den ægte version af dig at kende…. modstande ligger lige før følelserne og du får dem tilbage, så du kan føle… ægte føleser er sjældent ubehagelige…..

Du vil også bemærke at når du føler kærlighed (varme, behag eller liv midt i brystet eller hele brystet) så er det virkelig svært at mærke modstande… eller det er nemt at være objektiv over for dem og de har ikke meget magt… så genfind din kærlighed hvilke også er nemmere når du er rodforbundet.

Rettelse eller tilføjelse.

Jeg skriver at modstande giver ubehag og det fylder, men for ganske nyligt måtte jeg konstatere at der finde nogen som er følelsesløse og som gør at man intet kan og lammer en (ligeglad, ligegyldighed) …  jeg gætter på at det sker når man ignorerer sine modstande længe nok…. men de opløses på samme måde som dem som fylder…laver en rodforbindelse.

en øvelse….
tænk på noget godt.. bemærk din kropstilstand….
tænk på noget som ikke er godt for dig og igen bemærk kropsstilstanden.. er det rart og hvis nej, så trækker du vejret til du mærker mellemkødet (tryghed) og du bemærker sikkert at ubehaget skifter til noget rart og evt. varmt… styrken fra modstanden er væk eller meget mindre…
du tænker igen på det som ikke var godt for dig og bemærker forskellen.. er det mindre men stadig ubehageligt så laver du rodforbindelse igen og styrken aftager igen..
Hele tiden er det vigtig at du mærker og lader tanker være tanker..
jo mere du er rodforbundet jo bedre lærer du dig at kende og du vil bemærke at livet er meget nemmere end da du gjorde ting ud fra modstand… du vil også give bedre mening for andre og være mere indlevende og rummelig… og du kan både sige til og fra.. ja og nej til andre.. når det giver mening for dig..
modstand som er opløst fylder ikke mere i dig og du kan bemærke at du glemmer at det var et problem for dig før… Ja, det betyder også at nogle af de ting du virkelig følte du brændte for før måske ikke har den virkning for dig mere, men så har du mere plads til at være dig og være noget for andre…..

Børn

Er klogere end vi er så man behøver ikke at fortælle dem alt det uden om,
Fortæl når de er oprørte eller kede af det at de skal trække vejret så dybt de overhovedet kan og bed dem om at mærke forskel og hør dem om det er rart for dem… man kan se på deres ansigt (det gælder også voksne) når det letter for dem… fortæl dem at når de ikke har det rart i kroppen at det hjælper at trække vejret… Min egen datter kom hjem en dag og fortalte at hun ikke havde hovedpiner mere efter hun var begyndt på det og hendes konflikter er blevet mindre.

Indre fred.

Tja, hvad betyder det ? at kroppen er i ro, ingen ubehag, man kan mærke livet eller energien sitre i hele kroppen.. men hvordan opnår man indre ro (Nuets kraft) ?

Dette er mine ord på Eckhart Tolles læring.. så læs “nuets kraft” eller/og “En ny jord” hvis du vil have hans…

Du har en eller anden dårlig oplevelse, dvs. ubehag i kroppen når du er i en situation… så det kan du bruge som vækkeur til at være opmærksom på at du skal vågne… at du ikke mærker ro, velbehag og din krop lever….

ja, Indre ro og liv i kroppen burde  være der hele tiden, men mange aner ikke at det kan være sådan og har måske ikke oplevet det siden de var helt små  🙂

Du forestiller dig du ser dig selv udefra og observerer dig selv… du kan spørge, “hvem har den dårlige oplevelse?”, hvis du kan se dig udefra så er det ikke dig… Så konklusionen er så at det ikke er dig.. så du laver en afstand mellem dig (indre fred, stilhed, gud) og problemerne. Husk at oplevelsen stadig er der og det er din krops reaktion vi kigger på… Du kan spørge om du så bliver ligeglad når du laver denne afstand og svaret er nej, tværtimod er det nemmere at forholde sig til situationen objektivt…..  og dine sanser er mindre sløret…

Jeg lister nogle situationer som du kan teste om du identificerer dig med og hvis det Rammer dig, så kig på det 🙂

Tanker
Egoet*
Smertekroppen*
Mønstre
Handlinger
“jeg arbejder på” eller andre overspringssætninger.
“mine erfaringer siger…” (fortid)
“Når jeg har opnået det så kan jeg …. ” (fremtid)
Problemer
Smerte
Sygdom
Lidelser
når du føler dig bedre eller dårligere end andre…
Separation
Ensomhed
Følelser
Ting eller mennesker du mangler i livet
Konflikter
Afhængigheder
Alder
Brok
Når andre har skadet eller såret dig.
Når du ikke føler dig elsket.
Når andre ikke gør som du vil.
en indre stemme.
Når du tager afstand fra mennesker du faktisk elsker og holder af.
Du siger at du har nok i dig selv.
Du kan klare alt alene.
Når der er noget du ikke kan.
At du ikke kan med det modsatte køn.
Kampe og krig.
jagt på noget bedre end det du allerede har.
frygt og angst.

hvis du siger “mine følelser” så identificerer du dig med dem og gør dem personlige og lever i dem og hvis du kalder dem “følelser” så har du afstanden…. og du kan gå videre og sige det er ikke mine følelser og taget i dig slipper…. Du kan gøre det med alt på listen herover og evt. selv prøve nogle ting af som fylder meget for dig…. for at checke om du gør det til dit uden det er det, brug dine ord da det virker stærkere end at bruge mine  🙂

Mange tror at man skal tænke hele tiden og det er noget dit ego bilder dig ind og hvis du har en indre stemme du snakker med, så går du glip af meget i verden som ellers bare skal opleves eller observeres. Mærk din krops indre fred og nyd livet.

Hvis du tænker en negativ tanke, kan du spørge om det er dig som tænker den og hvorfor skulle du tænke sådan tanke… hvad gavner den dig ? sikker intet og derfor er det nok ikke dig som tænker tanken og så tager du den ikke seriøst… så slipper den også taget i dig…. skridtet videre kunne være hvilke tanke ville passe dig og virke for dig 🙂

Nogen beskriver at man har sluppet en stor sten og jeg siger at det er lidt som et stykke tyggegummi som sidder i håret.. det er dejligt lettende når det er væk.. jo flere af listen du har fjernet identifikationen af jo mere er du dig… og alt føles letter i livet.. og du kan opnår indre fred, kærlighed, meningen med livet og dig ….vil måske nemmere give mening for dig… og du vil være stærkere i livet og autentisk i forhold til dig og andre….

Mennesker som går rundt med indre modstand som udbehag, frygt, angst og lign har også svært ved at mærke lykke og kærlighed… Når du siger Nej til andre med ro og velvære i kroppen, så virker det så meget stærkere end når du siger nej med ubehag.

Når du har mærket indre fred (nuets kraft) kan du søge det når som helst, god fornøjelse <3

*egoet og smertekroppen er fra Eckhart tolles bøger….